Thursday, January 23, 2014

TRANSLATION 101-2B Kalinga (Tanudan Area)

Municipality  : Tanudan
Province       : Kalinga
Region          : Cordillera Administrative Region (CAR)
Country         : Philippines
Dialect          : Nimangali or Tinaluktok


I have given a list of words and sentences in English to another native of Tanudan, Kalinga for him to translate in their own local dialect. 
There were slight differences between this and the previous one but they said that it is a matter of how it is pronounced and used in a sentence.
He added, since most of their domesticated pigs usually roam freely around their backyard, they call their pigs to attention by shouting "Yuka....Yuka! (Yooka...Yooka!)"

If you find this story/blogpost interesting and/or had helped you in any way (in your researches, works, travels, blogs, adventures, homeworks at school, a personal project and more), I'd like to hear a word or two from wonderful people like you or simply Like "pagnapagna" in Facebook. I'd be very thankful. It gives me inspirations. Cheers!


Here is the summary of his answers:

Disclaimer: These translations are from an individual person and regarded as unofficial. 
Bird - Sisiwit
Carabao - Luwang
Cat - Kusa
Caterpillar - Batol
Chicken - Manok
Cow - Baka
Crab - Aggama
Deer - Ugsa
Eel - Dalit
Egg - Ipplug
Fish - Igadiw
Goat - Kalding
Pig - Bollok
Snake - Ullog
Turtle - Dagga

Bed - Susuypan
Chair - Tugaw
Clouds - Libuo
Door - Lewangan
Food - Makan
Forest - Ginubat
House - Boloy
Landslide - Goday
Money - Pilak
Moon - Solag
Mountain - Beleg
Name - Ngadan
Rain - Udan
Rice - Binayo
Rice Terraces - Pappayao
River - Wail
Road - Kalsa
Soil - Luta
Stars - Bituwon
Sugar - inti
Sun - init
Trail - Gusgusdan
Water - Danum

Beautiful - Ambalu
Ugly - Lawek

One - Osa
Two - Duwa
Three - Tullu
Four - Opat
Five - Lima
Six - Onom
Seven - Pito
Eight - Wallo
Nine - Siyam
Ten - Simpulo 

Expensive - Nangina
Cheap - Nalaka
Black - Ngitit
White - Puraw
Sweet - Ammais
Salty - Naasin
Sour - Ansilom
Delicious - Ampiya
Yes - Kon
No - Nak-id
You - Sika
Me - Sakon
They - Dida
We - Ditako
Young - Abeng
Old - Lakay / Baket
Here - Sina
There - Sidi
Yesterday - Karabian
Today - Sinsana
Tomorrow - Pigat
Now - Sinsana
Morning - Bigat
Afternoon - Masdom
Night - Labi
Day - Algaw

Go - Annadalanon
Stop - Guminok
Walk - Annadalan
Run - Nanogdak
Deep - Adalum
Shallow - Ababaw
Up - Nagatu
Down - Dola
Inside - Dalom
Outside - Ruwar
Back - Odog
Front - Sangu
Side - Dalnig
Happy - Naragsak
Sad - Ansasadut
Wait - An uway
See - ilam 
Angry - Sumanga
Cry - Umagaag
Laugh - Maemes / Mayokyok
Sleep - Nasuyop
Rest - Umillong
Sit - Tukdo
Stand - Tumakdok
Talk - Guminga
Think - Ampanunut
Listen - Dumngol
None - Naipun
Many - Adu
Lost - Natalak
Found - Naodasan
Carry - iloppas
Pull- Guyudon
Bathe - Anamos
Swim - Angkiyat
Wet - Nab-ol
Dry - Nalangu
Hard - Angkosdol
Soft - Anyum-os
Close - Nilikop
Open - Nakalukat
What is your name ? - Ngi ngadan nu?
How much? - Piga?
Can i ask a question? - Makua animusak?
Where is this? - Ngi anna?
What time is it? - Ngi oras sinsana? / Ngi orason?
What is this? - Ngi anna? / Uma ana?
Can you speak English? - Tigammum gumingak English?
Can you help me? - Tulunganak yan?

Good morning - Ambalu we bigbigat
Good afternoon - Ambalu we masdom
Good night - Ambalu we labi
I know - iggammuk
I do not Know - Adik pu iggammu
I can not understand - Adik pun maawatan
Go Back - Ansubli ka
Come here - Umali ka sina
Go there - inka sidi

Who? - Ngi sadi?
What? - Ngi sadi?
When? - Kamaana?
Where? - dinu?
How? - Ngi inona?

Good - Ambalu
Bad - Lawweng
Fat - Antaba
Thin - Ankuttung
Small - Ban-og
Big - Dakol
Short - Abobba
Long - Andu
Tall - Antaknang
Dirty - Kaissaw
Clean - Ampolkas
Hot - Anatung
Cold - Antugnin
Near - Adani
Far - Adayu
Dark - Angigbot
Bright - Ampadda
Love - Ayat
Hate - Adinapun pion
Source: "Alvin" of Kalinga


© All original content copyright sparkPLUG, 2012-2014. Please ask permission for content use.

21 comments:

 1. what is good morning in tinaluktok

  ReplyDelete
 2. How will you translate this in kalinga dialect "welcome to kalinga?"

  ReplyDelete
 3. Anu lo sa slitang kalinga yung magandang hapon po sa inyong lahat

  ReplyDelete
 4. please translate the below words in kalinga dialect?

  "Good morning, I am ____________ from San Ignacio, Manay and i am representing the Cordillera Administrative Region (CAR). Thank you!"

  Thank you.

  ReplyDelete
 5. What is magandang Umaga in kalinga

  ReplyDelete
 6. Ano ba ang good afternoon sa isneg na lenguahe...plz poh paki comments para po sa Aming buwan ng wika.

  ReplyDelete
 7. "What is ako po si Jacob na magbabahagi tungkol sapangkat etikong kalinga"

  ReplyDelete
 8. "What is ako po si Jacob na magbabahagi tungkol sapangkat etikong kalinga"

  ReplyDelete
 9. translate po ito sa klinga worss
  PUSO PARA SA BAYAN

  Aling pagibig nga ba ang dakila
  Di bat pagibig na para sa kapwa
  Handang magbuwis ng buhay upang bayan ay lumaya
  Sa mga taong ang puso'y walang awa
  Bayani ka na dapat pamarisan
  Walang katulad ang yong kagitingan
  Hindi naghihintay ng kapalit kailan pa man
  Pagmamahal mo ay walang hanggan
  Ang puso mo at isip ay para sa bayan
  Magtatanggol maglilingkod yan ang iyong sinumpaan bayani
  kang taglay ang tapang at talino puriin ka ng lahing pilipino
  Bayani ka na dapat pamarisan
  Walang katulad ang yong kagitingan
  Hindi naghihintay ng kapalit kailan pa man
  Pagmamahal mo ay walang hanggan
  Ang puso mo at isip ay para sa bayan
  Magtatanggol maglilingkod yan ang iyong sinumpaan bayani
  kang taglay ang tapang at talino puriin ka ng lahing pilipino
  Walang katulad ang pagibig na inalay mo
  Kapuri puri ka na totoo na totoo
  Ang puso mo at isip ay para sa bayan
  Magtatanggol maglilingkod yan ang iyong sinumpaan bayani
  kang taglay ang tapang at talino puriin ka ng lahing pilipino
  Puriin ka ng lahing pilipino

  ReplyDelete
 10. KaAy wo aUnty isngitalak uhh... . . Maka as asawaak on tuwa ahh

  ano po ibig sabihin neto?😂

  ReplyDelete